ನೋಡ್ತಿರೋರು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 26, 2009

ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಷ ನಿನಗೋ............ ನನಗೋ.......... ?

ಸುಂದರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ
ಅರಳಿರುವ ಗುಲಾಬಿಯೇ..........
ನಿನ್ನ್ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವ
ಪತಂಗ ನಾನು..................
ಆ ಸೊಬಗಿನ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಸೋತು
ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಗಿದು ನಲಿದು ಬಂದಿರುವೆ ನಾನು,
ಪರಾಗದ ರುಚಿ ಸವಿಯುವ ನೆಪದಲಿ,
ನಿನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿ ಚುಂಬಿಸಿ
ಆನಂದಿಸುತಿರುವೆ ನಾನು.......
ಸುಖ ಆ ದುಂಬಿಗಲ್ಲವೋ
ಈ ಕವಿಗೆ...........

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: