ನೋಡ್ತಿರೋರು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 26, 2009

ಕವನಗಳು - ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ

ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕೆಲವು ಕವನಗಳು ಅಡಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ,
ಓದುಗ ಮಿತ್ರರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾಸ್ತರರ ನೆನೆಪು ಬರಲಿಕ್ಕೆ
ಹಾಗೂ ನಾವು ಮರೆತಿರುವ ಕವಿವಾಣಿಗಳ ಜ್ಣಾಪಕಕ್ಕಾಗಿ.
ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: