ನೋಡ್ತಿರೋರು

ಸೋಮವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 29, 2010

ಭಾವಗೀತೆ - ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ
ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ,
ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ
ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೇ,

ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ
ಎಲ್ಲಾ ಇವೆ ಈ ನಮ್ಮೊಳಗೇ,
ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನು ಕಲಕದೆ
ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತದ ಸವಿಯು ನಾಲಿಗೆಗೆ,

ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು,
ನಮ್ಮ ಅಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲಿ,
ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆಯೆಂಬುದು
ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲಿ
- ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 27, 2010

ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳು

ಭಾವಗೀತೆಗಳು
ಕನ್ನಡ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾವಗೀತೆಗಳು
ಭಾವಗೀತೆಗಳು
ಭಾವಗೀತೆಗಳು ೩