ನೋಡ್ತಿರೋರು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 26, 2009

ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ


     ಓ ಹೆಣ್ಣೇ .........
 ಹಲುಬದಿರೀ ಈಕೆಯ ಸಿರಿ ಸೊಬಗಿಗೆ
 ಕುದಿಯದಿರೀ ಈಕೆಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ
 ಮದುವೆಯಂತೆ ಈ ನಾರಿಗೆ
 ಇಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನಾರಿಗೆ

 ನೋಡಿದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ
 ಇರಬಹುದು ಇವರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಧನಿ
 ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾದರೆ ನಾನಲ್ಲ ಇದಕೆ ಹೊಣೆ
 ನಾನಂತೂ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರ ನನ್ನಾಣೆ
 ಕಣ್ಣುಜ್ಜಿ ನೋಡಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ನೋಡುತಿರಲು ನಾರಿ ಕರುಬದಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಏರಿಸಿಹರೂ ಚಿನ್ನವ ೫ ಕೇಜಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅದೇನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವಳ ತೂಕವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು

 ನಿಧಾನ ಗೆಳಯರೇ  ನೋಡುವಾಗ ಅವಳನ್ನ
 ವ್ಯವಧಾನವಿರಲಿ ಕದಿಯುವುದಿದ್ದರೆ ಆ ಚಿನ್ನ
 ಹೆಂಗಸರೇ ಕೇಳದಿರೀ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಾವರನ್ನ
 ಗಂಡಸರೇ ತಿಳಿಸದಿರೀ ನಿಮ್ಮಾಕೆಗೆ ಇದನ್ನ


 ಅರವಿಂದ್