ನೋಡ್ತಿರೋರು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 26, 2009

ವಿನಿಮಯ = ಉಳಿತಾಯ

ಪ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣವೆ ನಾವು
ಹೃದಯಗಳ ವಿನಿಮಯ
ನಿರೂಪಿಸೋಣವೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು
ಮದುವೆಯ ಉಳಿತಾಯ

ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ................... ;)

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: