ನೋಡ್ತಿರೋರು

ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2010

ಮ್ಯೆಸೂರು ಅರಮನೆ

ಮ್ಯೆಸೂರು ಅರಮನೆ ಒಂದು ಅಧ್ಬುತ ಕಥಾನಕ.........
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಕಾಣುವ ಕೌತುಕ,
ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರೂ ತೀರದ ತವಕ,
ಅದೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟುಕಿಸಿ ಮ್ಯೆಸೂರು ಅರಮನೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: