ನೋಡ್ತಿರೋರು

ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2009

ಪ್ರೀತಿ "ಹಾಲುಬಾಯಿ-ಹಾಗಲಕಾಯಿ".....????


ನೀನೊಮ್ಮೆ ಹಾಲುಬಾಯಿ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ,

ಸಿಹಿಹೂರಣ ನಡೆದು ನೀ ನನ್ನೊಡನೆ ಬರುವಾಗ,
ಸಿಗದಾಯಿತೆ ಕಾರಣ ನೀ ದೂರ ಸರಿದಾಗ,

ಸಿಂಗಾರರದ ಸೊಬಗು ನೀ ನನ್ನೊಡಲಲಿರಲು
ಬೆಂಗಾಡಿನ ಬದುಕು ನೀ ನನ್ನಗಲಲು,

ಪ್ರೀತಿ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಹಾಲುಬಾಯಿ, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: